Arbetsgrupp Starka Kvinnor

Översättning av John Edéus

Denna arbetsgrupp startade under vår kommunala valkampanj 2021. En viktig kampanjfråga med rubriken var: ”Integration – Vänskap, språk och värderingar”. Med värderingar menar vi samma rättigheter och chanser för alla, män liksom kvinnor, invandrare liksom långvariga medborgare, unga liksom gamla.

Våra kandidater Yakeline, Helena, Magda och Annette kämpade för detta och valdes. Offenbach Piraterna står bakom detta ideal.

Vi vill uppfylla vårt kampanjlöfte. Arbetsgruppen “Starka kvinnor” kommer att kämpa för lika rättigheter och chanser, särskilt för kvinnor från patriarkaliska familjer.

Vi hoppas att vårt arbete kommer att leda till att vi kan lägga fram konkreta förslag till kommunfullmäktige. Vi inbjuder alla som är intresserade av att deltaga, inklusive personer från andra partier eller utan partimedlemskap. Kontakta oss gärna!

För närvarande träffas vi sporadiskt efter överenskommelse.