Pracovní skupina „Silné ženy“

Přeložila Jana Edéus

Tato skupina angažovaných žen byla založena během naší volební kampaně v roce 2021.

Jedno z našich  hlavních témat je „Integrace – přátelství, znalost reči, hodnoty“   

Pod pojmem “hodnoty” máme na mysli – stejná práva a šance pro všechny, muže i ženy,  přistěhovalce i rodáky, jak mladé tak i v pokročilém věku a pro všechny ostatní.

Naše kandidátky  Yakeline, Helena, Magda a Annette se s timhle téma představily a ve volbách byly zvoleny.

My Piráti z Offenbachu chceme splnit naše volební sliby.

Naše skupina „Silné ženy“ se chce postavit za práva a šancí všech, zejména žen z patriarchálních rodin.

 Zveme všechny, kteří mají zájem o spolupráci, včetně zájemců bez členství ve straně nebo  i členy jiných politických stran.

Neváhejte a kontaktujte nás!

Naše schůzky jsou v současné době nepravidelné, jen podle dohody.